Nie. Przesłanie raportu do oceny blokuje możliwość jego edycji. Przed wysłaniem raportu do oceny proszę upewnić się, że jest kompletny.