Nie. Raporty przesłane mailem nie będą oceniane. Raporty należy przesyłać na stronie projektu po zalogowaniu.