Instrukcja skierowana jest do uczniów i prezentuje jak prawidłowo stworzyć raport etapowy.