UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności

kdsf
Kalkulator ten pozwala na dobranie systemu fotowoltaicznego do określonego zapotrzebowania energetycznego. Przyjęte zostało robocze założenie, że dobierany system odpowiada 100% wyliczonego wcześniej zapotrzebowania energetycznego.


WYLICZENIE MOCY SYSTEMU PV

WYLICZENIE ILOŚCI MODUŁÓW
SYSTEMU PV

DOPASOWANIE ILOŚCI MODUŁÓW
PV DO POWIERZCHNI DACHU
W celu obliczenia mocy systemu fotowoltaicznego należy podzielić iloczyn zapotrzebowania energetycznego budynku i stałej STC natężenia promieniowania przez współczynniki określające nasłonecznienie, wydajność systemu oraz uwzględniające kąt nachylenia dachu i azymut systemu PV.
 
WZÓR
Mm = Erz x G(STC)
N x wk x ww
gdzie:
Mm - moc systemu fotowoltaicznego [kW] (moc systemu zapewniająca w 100% zapotrzebowanie energetyczne budynku)
Erz - roczne zapotrzebowanie energetyczne obiektu [kWh] - wartość wyliczona w Kalkulatorze zapotrzebowania energetycznego budynku
G (STC) - natężenie promieniowania słonecznego w warunkach STC (1 000 W/m2) = (1 kW/m2)
N - nasłonecznienie w danej lokalizacji na powierzchnię horyzontalną [kWh/m2] - wartość odczytana z mapy nasłonecznienia Polski - "zobacz mapę"
wk - współczynnik korekcyjny, uwzględniający kąt nachylenia i azymut systemu PV - wartość odczytana z Tabeli "zobacz tabelę", "zobacz wytyczne"
ww - współczynnik wydajności 82% - poziom wszystkich strat
"zobacz przykład", "zobacz wytyczne projektu"

PARTNERZY I PATRONI 

m=kal
SESSION['timeIn']=1537669585
SESSION['nrSesji']=677c094c2bbaa73960a4d8f26e61ef39
GET['m']=kal
GET['pm']=5
GET['idproj']=
GET['energia']=
GET['emisja']=
GET['moc']=